Voordelen gezamenlijk beleggen in vastgoed

Het is verstandig terughoudend en voorzichtig te zijn in een samenwerking waar geld een rol speelt. Er zijn echter wel grote voordelen te behalen door in vastgoed met anderen samen te werken.

Bijvoorbeeld:

  • Met zijn allen heb je al snel een groot bedrag bij elkaar waardoor een deal makkelijker doorgaat
  • Met een groep van investeerders vind je sneller goede deals dan wanneer je maar alleen bent
  • De vaste kosten zijn naar rato lager omdat ze verdeeld worden over veel panden
  • De groep heeft door de omvang toegang tot financieringsmaatschappijen die je alleen misschien niet hebt
  • Door een grotere spreiding over meerdere panden gaat het risico omlaag
  • Samen kun je sneller tot grotere investeringen komen dan alleen

Door mee te doen in de obligatieleningen van Ferax Vastgoed heb je als belegger alle voordelen van beleggen met een groep. Betere spreiding van risico’s, makkelijker financieren met betere voorwaarden en een grotere portefeuille waardoor de kosten verdeeld over de panden naar rato lager uitvallen.

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving