Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed geeft een goed rendement

Investeren in vastgoed biedt stabiliteit, in tegenstelling tot de fluctuerende aandelenkoersen. De waarde van beleggingspanden blijft stabiel en de huur stijgt mee met de inflatie, wat resulteert in een toenemende waarde van het verhuurde pand. Voor wie rustig wil beleggen, is investeren in verhuur een uitstekend alternatief. Het rendement kan snel oplopen tot 7% of meer met beheersbare risico’s, en de waardestijging kan zelfs 15-20% op eigen vermogen bedragen. Ferax Vastgoed deelt alle winst met investeerders, zonder instap- of uitstapkosten. Dit maakt Ferax uniek onder vastgoedbeleggingsfondsen, waarbij de initiators zelf ook investeren, waardoor zij een gemeenschappelijk belang delen met alle investeerders.

investeren in vastgoed biedt een hoog rendement.

U kunt mee investeren in vastgoed met Ferax Vastgoed

Iedere investeerder bij Ferax neemt deel in een uitgebreide portefeuille met meerdere panden met voornamelijk kamerverhuur en appartementen. De winsten worden gedeeld, per jaar en bij de verkoop. Het risico is gespreid en het rendement zeker en stabiel. Van begin 2017 tot heden heeft Ferax Vastgoed een portefeuille verhuurd vastgoed opgebouwd van 29 verhuurde studentenhuizen, met 226 kamers, 93 appartementen, 3 woningen en 18 winkels (project wonen boven winkels), met 340 huurders. Vele huurders geven een bestendige cashflow. De grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor de bestendige verhuur. Investeren in vastgoed bij Ferax biedt investeerders de mogelijkheid om te profiteren van een stabiel en zeker rendement, met gespreide risico’s en een betrouwbare inkomstenstroom.

Welke categorieën vastgoed?

Er zijn veel categorieën vastgoed waarin belegd kan worden. Ferax Vastgoed belegt voornamelijk in panden met kamerverhuur en ook studio’s en appartementen. Het voordeel is dat een huis meerdere huurders heeft. Het risico van niet betalen is dus gespreider. Er is ook geen leegstand, want de bewoners dragen zelf de volgende bewoner aan.

Aankoop financiering en verhuur

De aan- en verkoopmarkt van beleggingspanden is niet doorzichtig. Het aanbod komt van onder andere makelaars en andere beleggers. Wij zijn voortdurend zelf op zoek naar interessante objecten. 

Makelaars geven aan elkaar door dat er beleggingspanden te koop komen. Die worden dan onder de aandacht van een aantal beleggers gebracht. Ferax Vastgoed heeft toegang tot die markt. Veel particuliere beleggers hebben dat niet en ook daarom is beleggen bij Ferax interessant.

Inmiddels worden we ook rechtstreeks benaderd door huizenbezitters die hun pand rechtstreeks willen verkopen.

investeren in vastgoed Welke categorieën vastgoed
U het redement, zij de betaalbare woonruimte

U het rendement, zij de betaalbare woonruimte

De huur van een woning wordt gereguleerd door de huurwetgeving. Kleinere woningen kennen een wettelijk vastgestelde huur berekend naar een puntentelling. Kamerverhuur heeft een eigen puntentelling, gebaseerd op het oppervlak en de voorzieningen. 

Ook met deze maximale huur valt een goed rendement te behalen. De kamerbewoners hebben een betaalbare woonruimte en u het rendement.

Rendement is hoog bij investeren in vastgoed.

Verhuurders ontvangen huur, betalen daarvan de kosten, rente en aflossing en wat dan overblijft is het netto cash rendement. Bij verhuur van kamers is een rendement van 7% of meer goed haalbaar. De opbrengst van pand tot pand verschilt uiteraard. Dat ligt aan de kostprijs van het pand, de hoogte van de huur en de jaarlijkse kosten. Bij verkoop incasseert onze belegger ook de waardestijging. Dat verhoogt het uiteindelijke rendement aanzienlijk.

De opbrengst van investeren in vastgoed wordt verhoogd door bankfinanciering.

Een rekenvoorbeeld: een pand van €500.000, met een huur van 7% levert €35.000 op. De kosten zoals verzekering en onderhoud en gemeentelijke heffingen zijn misschien 1%. Dan resteert 6%, dus 30.000.  We lenen 250.000 tegen 5%. Dat is 12.500. Zelf hebben we ook 250.000 euro ingelegd. De bank vraagt alleen rente. Nu houden we dus 17.500 over. Dat is 7% op onze eigen 250.000. Dat is per jaar. Omdat de huur stijgt met inflatie, stijgt ook de waarde van het pand. De huurverhoging per jaar, stel 5%, doet de pandwaarde stijgen met 5%. Dat is €25.000, elk jaar weer, een rendement op onze eigen €250.000 van 10%. Bij verkoop wordt die meerwaarde ook volledig geïncasseerd. Of de hefboom efficient is hangt uiteraard af van de hoogte van de hypotheekrente. 

Door gebruik te maken van financiering bij een bankinstelling is er de mogelijkheid om met dezelfde inleg meerdere panden aan te kopen waardoor het rendement op eigen vermogen toeneemt. 

investeren in vastgoed rendement is hoog
Doet u het allemaal zelf image

Doet u dat allemaal zelf, investeren in vastgoed?

Beleggen kunt u natuurlijk allemaal zelf doen. Veel beleggers schakelen een beheerder in. Dat voorkomt het gedoe en je hoeft niet ergens naartoe voor een lekkende kraan. Dat is nou precies de markt waarin Ferax Vastgoed actief is. Ferax brengt een flink aantal beleggers bijeen om samen in goed renderend vastgoed te investeren en de revenuen ervan te verdelen. 

 

Werkwijze Ferax

Ferax ontvangt geld van beleggers en belegt in panden met kamerverhuur en appartementen. De doelgroep is studenten, starters en andere jongeren. In die groepen is een groot tekort aan woonruimte. Dit zorgt voor onze beleggers voor een stabiele cash flow en dus een zorgeloos rendement. Wij kiezen de belegging, regelen de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, eventuele renovatie, boekhouding en beheer, de winstuitkeringen en de uiteindelijke verkoop. 

Het voordeel van Ferax is dat wij het onderhoud en het beheer zoveel mogelijk in eigen huis uitvoeren waardoor de kosten laag blijven.

Looptijd van de investering

De looptijd is 5 jaar. Daarna wordt de inleg met de verkoopwinst uitbetaald. Wij streven ernaar de panden in te brengen in een volgend fonds. Het is immers zonde goede panden te verkopen. U kunt uiteraard opnieuw deelnemen in het nieuwe fonds.

Risico spreiden leidt tot meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een grotere groep beleggers, die via Ferax Vastgoed gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Daarmee kunt u beter uw risico spreiden. Door de schaal gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag waardoor de winst groter is. Dit is het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Welke panden en plaatsen bij investeren in vastgoed?

Ferax Vastgoed belegt in panden met kamers en appartementen, die een huur van rond de 7% of beter nog 8% zullen opbrengen. Dat doen wij bijvoorbeeld in Leiden, Den Haag, Arnhem, Velp en Nijmegen, maar ook in Rotterdam, Harlingen, Goes, Oegstgeest en Schiedam. Eigenlijk overal in Nederland waar zich daar een goede investeringskans voordoet.

investeren in vastgoed .

Investeren in vastgoed met hoog rendement in verhuurde appartementen, studio’s en kamers.

Investeer met hoog rendement in verhuurde appartementen, studio’s en kamers.

Haverschmidtstraat 48 in Den Haag.

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving