Privacy Statement

Ferax Vastgoedfondsen Beheer BV en Ferax Vastgoedfondsen 1 BV hierna te noemen Ferax.

Ferax , gevestigd aan Wilhelminapark 17, 2342 AD Oegstgeest, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Ferax Vastgoed
www.feraxvastgoed.nl
Wilhelminapark 17
2342 AD Oegstgeest
071-5191120

Functionaris Gegevensbescherming van Ferax Vastgoed
P.J. Vernooijs
Hij is te bereiken via paul@feraxvastgoed.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ferax verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u obligatiehouder/investeerder bent bij Ferax:

   

   • Voor- en achternaam

   • Geslacht

   • Geboortedatum

   • Adresgegevens

   • Telefoonnummer

   • E-mailadres

   • Bankrekeningnummer

  Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u informatie hebt opgevraagd bij Ferax:

    

    • Voor- en achternaam

    • Geslacht

    • Telefoonnummer

    • E-mailadres

    • Eventueel investeringsbedrag (door u ingevuld)

   Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens van relaties die wij verwerken om u emails te sturen:

     

     • Voor- en achternaam

     • E-mailadres

     

    Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

    Onze website en/of dienst verzamelt geen gegevens over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via paul@feraxvastgoed.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

     

    Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

    Ferax verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

      

      • Het afhandelen van uw betaling

      • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

      • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

      • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

      • Om goederen en diensten bij u af te leveren

      

     Het delen van persoonsgegevens met derden

     Ferax Vastgoed verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering(en) van onze overeenkomst met u of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdrachten, sluiten wij een verwerkersovereenkomst af om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw (persoons)gegevens. Ferax Vastgoed blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

     Een van deze derde partijen betreft Google. Google zijn Privacy voorwaarden kunt u hier (https://policies.google.com/technologies/partner-sites) nalezen.

      

     Geautomatiseerde besluitvorming

     Ferax maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

      

     Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

     Ferax bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

     Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

       

       • Obligatiehouders: bewaartermijn onbeperkt of totdat de obligatiehouder geen obligatiehouder meer is, waarna deze relatie wordt. De reden is dat Ferax de Obligatiehouder moet kunnen informeren en betalen.

       • Informatieopvragers: bewaartermijn 2 jaar, opdat wij u kunnen informeren over de activiteiten van Ferax.

       • Relaties: bewaartermijn 2 jaar, opdat wij u kunnen informeren over de activiteiten van Ferax.

       

      Delen van persoonsgegevens met derden

      Ferax verstrekt geen gegevens aan derden, met uitzondering van als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

       

      Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

      Ferax gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

       

      Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

      U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ferax en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

      Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar paul@feraxvastgoed.nl.

      Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

      Ferax wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

       

      Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

      Ferax neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via paul@feraxvastgoed.nl.

       

      Inschrijving voltooid!

      Bedankt voor uw inschrijving