Onze strategie van
investeren in vastgoed

Werkwijze Ferax Vastgoed

Wij kopen panden met kamers en appartementen, die al verhuurd zijn of verhuurd kunnen worden. Deze worden verhuurd aan studenten, singles, starters op de woningmarkt en bijvoorbeeld expats. De huur minus de kosten is de winst. Die wordt verdeeld over alle obligatiehouders die winstdelend investeren bij een inleg van € 25.000 of meer. Hoe werkt investeren in deze panden? Vele huurders geven een bestendige cashflow, en de grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor de bestendige verhuur.

Geen zorgen van beheer

De directie van Ferax Vastgoed regelt alle zaken rondom het vastgoed en de uitbetaling van de opbrengsten. Zij ontneemt u alle zorgen van de belegging, van de aankoop, financiering, verhuur, onderhoud, boekhouding en beheer, winstuitkering, tot aan de uiteindelijke verkoop. Hoe werkt investeren met Ferax Vastgoed? Zij ontvangen als vergoeding een percentage van de ontvangen huur.

Dit is hetzelfde als wanneer een beleggende vriendenclub gezamenlijk belegt. Eén belegger doet het beheer en ontvangt daarvoor een vergoeding. Iedereen krijgt zijn of haar deel en allen hebben hetzelfde belang.

Hogere financieringsrente geen probleem

Eind 2022 liep de rente voor beleggingsfinanciering op naar 7%. Voorheen was die 3-3,5%. Bij een rente van 7% valt een pand dat 5% oplevert aan huur niet te financieren. Dat is verliesgevend.

Hoe werkt investeren met Ferax Vastgoed? Ferax lost dat op door panden aan te kopen die pas na een verbouwing verhuurd kunnen worden. De huur (bijvoorbeeld 50.000) van het verbouwde pand (kostprijs zeg 700.000) is net zo hoog als die van een kant-en-klaar pand (kostprijs zeg 1.000.000). Alleen heeft Ferax nu 7% rendement en geen 5%. Ons pand is nu wel te financieren.

Looptijd 5 jaar

De looptijd van de investering in obligaties is 5 jaar. Panden worden na afloop verkocht of doorgerold naar een nieuw obligatiefonds. Dan volgt de aflossing en wordt de opbrengst verdeeld. Als de markt ongunstig is, kunnen panden langer aangehouden worden. Er wordt altijd naar gestreefd om de best renderende panden in te brengen in een volgend fonds, waarin u ook kunt deelnemen.

Risico spreiden met zijn allen geeft meer winst

Als investeerder maakt u deel uit van een grote groep beleggers, die via Ferax Vastgoed gezamenlijk panden koopt en verhuurt. Ferax Vastgoed regelt dit en beheert. Door gezamenlijk met anderen te beleggen, spreidt u beter het risico van beleggen. Door de schaalgrootte gaan uiteindelijk ook de kosten omlaag, waardoor de winst groter is. Dit is ook het voordeel van gezamenlijk beleggen.

Welke panden en plaatsen?

Hoe werkt investeren met Ferax Vastgoed? Ferax belegt in panden en appartementen waarvan de huur rond de 7% van de investering bedraagt. De investering is het bedrag van de aankoopprijs, de kosten koper en de kosten van een eventuele verbouwing. Dat doen wij voornamelijk in Leiden, Den Haag, maar ook elders waar zich een goede gelegenheid om te investeren voordoet. Inmiddels hebben we ook panden in onder andere Schiedam, Harlingen, Arnhem, Velp, Nijmegen en Goes. De inkoop is daar lager en het rendement dus hoger. En behoefte aan woonruimte is er overal.

Beleggen met Ferax is 100% transparant

Onze obligatiehouders hebben doorlopend volledig inzicht in de gang van zaken bij Ferax Vastgoed. Zij mogen altijd de cijfers inzien, verhuurcontracten checken, aankoopovereenkomsten en andere stukken controleren. De initiatoren van Ferax beleggen ook in de obligaties van Ferax. Uw belang is ons belang, alleen al omdat wij persoonlijk borg staan voor de leningen bij de financieringsinstellingen. Wilt u weten hoe werkt investeren bij Ferax Vastgoed? Wij staan altijd klaar om uw vragen te beantwoorden en volledige transparantie te bieden.

Obligaties verkopen tijdens de looptijd van 5 jaar

De looptijd van de investering in obligaties, de lening die u verstrekt, is 5 jaar. Maar obligatiehouders kunnen de obligaties altijd tussentijds verkopen aan andere obligatiehouders. Ook aan derden, mits Ferax de beoogd opvolger dan heeft getoetst in het kader van de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Terrorisme. Ferax koopt ook zelf in als de liquiditeit dat toestaat, dit is geen verplichting. Wilt u weten hoe werkt investeren in obligaties bij Ferax? Wij bieden flexibele mogelijkheden en strenge veiligheidsmaatregelen om uw investering te beschermen.

U deelt volledig mee

Dit is een uniek aspect van beleggen met Ferax Vastgoed. Als u €25.000 of meer investeert in obligaties, eventueel verdeeld over meerdere series, deelt u elk jaar en ook bij verkoop mee in het volledige rendement van Ferax. Er zijn geen kosten bij instappen en uitstappen. Verkoop aan andere obligatiehouders kan door Ferax worden begeleid. U kunt trouwens wel al instappen vanaf €1.000. 

Verantwoord en duurzaam beleggen met Ferax

Ferax is Latijn voor vruchtbaar. De investeringen in de panden van Ferax moeten niet alleen vruchtbaar zijn; wij beleggen zo veel mogelijk in al duurzaam gemaakte panden en in vastgoed dat uiteindelijk verduurzaamd kan worden, met bijvoorbeeld isolatie en zonnepanelen of warmwaterterugwininstallaties.

Belastingheffing over uw investering

Indien u een particulier belegger bent, zal uw belegging in Box 3 vallen. Als u met uw BV investeert valt dit gewoon onder de Vennootschapsbelasting. Uw belastingadviseur kan u daarover informeren.

Rendement 7% of meer

Ferax vergoedt een rente van 4%, maar pas zodra de inkomsten de kosten overschrijden.. Dat is een voorschot op de winst, de huur minus de kosten per jaar. Ferax verdeelt na vaststelling van de jaarcijfers 100% van de winst per jaar en bij verkoop ook de waardestijging over de obligatiehouders, die €25.000 of meer investeren. Wij verwachten dat deze winst rond de 7% per jaar bedraagt. De uitkering van de verkoopwinst zal de totale winst wellicht met nog enkele procenten verhogen. De initiators van Ferax Vastgoed beleggen zelf ook mee in de obligaties en delen op die manier mee in de winst.

Opbrengst van vastgoed; een rekenvoorbeeld

investeren in vastgoed rendement is hoog

Interesse om te beleggen?

Vraag dan de prospectus aan

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving