Ferax Vastgoed is uniek in Nederland. Ferax keert alle winst uit aan de beleggers

Ferax Vastgoed is een unieke fonds-initiator. Wij keren de volledige winst uit aan onze beleggers. Dat ziet u nergens anders in Nederland

Meedoen is: geen zorgen van beheer

Ferax regelt alle zaken van de belegging: wij zoeken de panden, beoordelen die, regelen de aankoop, de financiering en de verhuur, de renovatie en het onderhoud en de boekhouding en ook het dagelijks beheer tot aan de uiteindelijke verkoop. Dat hoeft u allemaal niet te doen. Voor deze werkzaamheden ontvangt Ferax een vergoeding. Wij denken dat er geen verschil is met wanneer u zelf zou beleggen en al het werk zelf zou doen.

U hoeft niets te doen, wij beheren het verhuurde vastgoed en keren de volledige winst uit aan de beleggers. Dat maakt Ferax Vastgoed uniek in Nederland. Schrijf nu in op Ferax Obligatieronde Serie 4. Vraag het prospectus aan op www.ferax.nl

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving