Over ons

Management team

De consument weet niet meer weet waar hij met zijn geld heen moet om op een veilige manier te beleggen. Banken vergoeden vrijwel geen rente. Aandelenkoersen schieten op en neer. Woningen geven doorgaans een stabiel rendement.

Dave van Helsdingen en Paul Vernooijs zien veel mogelijkheden om voor particulieren interessante beleggingen in vastgoed aan te kopen en vervolgens te beheren. Een klassieke win-winsituatie. De combinatie van hun beider ervaring en kennis is een goed fundament voor een weloverwogen beleggingsstrategie.

Interesse in beleggen?

Vraag dan de prospectus aan!
Vul uw gegevens in en wij mailen de prospectus naar het ingevulde e-mailadres.

Dave van Helsdingen

Dave van Helsdingen (maart 1959) studeerde Sociaal- Economisch en Privaatrecht in Groningen (afgestudeerd in 1983). Vanaf 1984 werkte hij bij Jones Lang Wootton (nu Jones Lang Lasalle) in Rotterdam als makelaar in commercieel onroerend goed. Daarna als makelaar commercieel vastgoed bij Jacobus Recourt in Amsterdam en vanaf 1992 bij Nieboer Gemako in Den Haag.

In 1996 trad hij in dienst bij Blauwhoed als commercieel projectontwikkelaar en vervolgens in 2000 bij Cushman Wakefield als directeur van hun kantoor in Rotterdam. Vanaf 2003 was hij met als basis Wassenaar, ook zijn geboorteplaats, zelfstandig makelaar in commercieel vastgoed, investeerder in vastgoed en projectontwikkelaar. Vanaf 2017 richten wij ons volledig op Ferax Vastgoed. 

vanaf 1992 bij Nieboer Gemako in Den Haag. In 1996 trad hij in dienst bij Blauwhoed als commercieel projectontwikkelaar en vervolgens in 2000 bij Cushman Wakefield als directeur van hun kantoor in Rotterdam. Vanaf 2003 was hij met als basis Wassenaar, ook zijn geboorteplaats, zelfstandig makelaar in commercieel vastgoed, investeerder in vastgoed en projectontwikkelaar. Vanaf 2017 richten wij ons volledig op Ferax Vastgoed. 

Paul Vernooijs

Paul Vernooijs (geboren in december 1958) studeerde Notarieel en Fiscaal Recht in Leiden, en startte zijn loopbaan als belastingadviseur bij De Boer en Van Keulen in Amsterdam in 1985, waarna hij in 1986 zelfstandig fiscaal en financieel adviseur werd eerste financieel planners van Nederland. 

Zijn belangstelling voor beleggen in vastgoed leidde er al vanaf midden jaren negentig toe dat hij ook financieringen verzorgde voor vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars waardoor hij ervaring opdeed met de beleggingsmarkt. Vanaf 2004 richtte hij zich op projectontwikkeling en transformeerde hij kantoren naar woningen, renoveerde woningen en verkocht die door en kocht diverse beleggingen aan. Na 2008 lag de nadruk van zijn werkzaamheden vanwege de toenmalige crisis in Nederland meer op fiscaal en financieel advies terrein. Sinds 2010 was hij onder meer actief voor vermogensbeheerders bij het opzetten van beleggingsmaatschappijen in vastgoed, naast eigen activiteiten als belegger en projectontwikkelaar. Vanaf 2017 richten wij ons volledig op Ferax Vastgoed. 

eerste financieel planners van Nederland. Zijn belangstelling voor beleggen in vastgoed leidde er al vanaf midden jaren negentig toe dat hij ook financieringen verzorgde voor vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars waardoor hij ervaring opdeed met de beleggingsmarkt. Vanaf 2004 richtte hij zich op projectontwikkeling en transformeerde hij kantoren naar woningen, renoveerde woningen en verkocht die door en kocht diverse beleggingen aan. Na 2008 lag de nadruk van zijn werkzaamheden vanwege de toenmalige crisis in Nederland meer op fiscaal en financieel adviesterrein. Sinds 2010 was hij ondermeer actief voor vermogensbeheerders bij het opzetten van beleggingsmaatschappen in vastgoed, naast eigen activiteiten als belegger en projectontwikkelaar. Vanaf 2017 richten wij ons volledig op Ferax Vastgoed. 

Organisatie Ferax Vastgoed

Onder Ferax Vastgoed vallen nu Ferax Vastgoed Beheer BV, Ferax Vastgoed 1 BV, Ferax Vastgoed 2 BV, Ferax Vastgoed 3 BV en Ferax Vastgoed 4 BV. Ferax Vastgoed Beheer BV is aandeelhouder van Ferax Vastgoed 1, 2, 3 en 4 BV. De aandelen van Beheer BV worden voor elk 50% gehouden door de persoonlijke Holdingvennootschappen van Dave van Helsdingen en Paul Vernooijs: Van Helsdingen Holding BV en Alto Basso Invest BV.

Elke nieuwe Obligatielening wordt ten behoeve van de overzichtelijkheid en risicospreiding, uitgegeven door een volgende Ferax Vastgoed BV, 5, 6 enzovoorts. Beheer BV zal ook daarvan de aandeelhouder zijn. Investeerders kunnen steeds weer in de obligaties van alle BV’s beleggen.

Momenteel kunt u zich inschrijven voor de Obligatielening Serie 4. Deze is groot €4.999.000. Op de Home page van de website staat de obligatiemeter die aangeeft in hoeverre deze is volgestort.

Ferax Vastgoed 4 BV, opgericht op 30 augustus 2022, is een 100% dochter van Ferax Vastgoed Beheer BV.

Het gestorte aandelenkapitaal Ferax Vastgoed 4 BV bedraagt 100 euro. De vennootschap zelf geeft geen verhaal bij tegenvallende ontwikkelingen. Ferax beheert het vastgoed feitelijk gezien voor de gezamenlijke investeerders in de obligatielening. Alle winst wordt immers verdeeld.

Het kantoor van Ferax Vastgoed Beheer BV in Katwijk zal het contact met de investeerders onderhouden, de aankoop en financiering van de panden regelen en de verhuur, administratie en het onderhoud op zich nemen ten behoeve van het betreffende Ferax Vastgoedfonds. De lopende kosten worden gelijkmatig door de fondsen gedragen.

Ferax Vastgoed Beheer BV is via de dochtervennootschappen actief in de aankoop en exploitatie van voornamelijk woningen/ appartementen en studentenhuizen, waaronder ook begrepen huisvesting voor werkende jongeren, starters op de woningmarkt en alleenstaanden en in voorkomende gevallen in objecten die gezien worden als een interessante belegging. Ferax Vastgoed Beheer BV en de dochtervennootschappen zullen gedurende de looptijd van de Obligaties geen andere activiteiten ontplooien dan wat met deze aankoop en exploitatie te maken heeft.

Stichting Toezicht Ferax Vastgoed

De obligatiehouders worden vertegenwoordigd door de Stichting Toezicht Ferax Vastgoed (hierna de Stichting). In haar bestuur nemen obligatiehouders zitting. Ferax Vastgoed is in gesprek met kandidaten daarvoor. De Stichting is onafhankelijk van Ferax Vastgoed Beheer BV en haar dochtervennootschappen. De Stichting treedt op voor en ten behoeve van de obligatiehouders en behartigt de gezamenlijke belangen van de obligatiehouders. In de tripartiteovereenkomst tussen Ferax Vastgoed 4 BV, de Stichting en de obligatiehouders is een nadere omschrijving opgenomen van de taken en bevoegdheden van de Stichting. De Stichting houdt toezicht op de naleving van de obligatievoorwaarden door Ferax Vastgoed Beheer BV en haar dochtervennootschappen en kan een vergadering van obligatiehouders bijeenroepen zo vaak als de Stichting dit nodig acht.

De Stichting heeft een aantal belangrijke taken

Voor het toezicht van dag tot dag is een vermogensbeheerder benoemd die deze taak voor de Stichting uitoefent. Er is een kascommissie die tenminste jaarlijks de uitgaven controleert.

Tevens worden twee obligatiehouders gemachtigd om een directie te benoemen indien Dave van Helsdingen en Paul Vernooijs gelijktijdig wegvallen.

Stichting Toezicht Ferax Vastgoed is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65879759.

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving