Voorschot van Ferax Vastgoed op winstdeling blijft 5%

In de prospectus en de voorwaarden van de obligaties staat dat aan iedereen die tot 1 september inschrijft op de obligaties gedurende de gehele looptijd 5% wordt vergoed over de op de obligaties ingelegde gelden . Dat is eerder verlengd naar 1 november 2019. Inmiddels is deze datum ook verstreken. Wij vergoeden vanaf 1 november 4% over (cumulatieve) bedragen lager dan € 25.000. Voor door obligatiehouders geïnvesteerde bedragen vanaf in totaal € 25.000, handhaven wij de voorschotbetaling van 5%. Immers, vanaf € 25.000 geniet de obligatiehouder een volledige winstdeling, dus maakt het niet uit welke rente als voorschit wordt betaald. Ferax Vastgoed betaalt per kwartaal naar rato uit.

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving