Het rendement verhuur woning berekenen

Hoe bereken je het rendement op vastgoed?

Rendement en de hefboom
Als je een pand koopt van € 1.000.000 met een huur van € 80.000, maak je een rendement van 8%.
Daar gaan de kosten nog af aan gemeentebelastingen, verzekering en onderhoud, dus laten we stellen dat er uiteindelijk 7% overblijft. Een mooi rendement.

Rekenvoorbeeld beleggen met de hefboom
Maar stel, we kopen een pand van € 500.000 dat is verhuurd voor € 40.000. De lasten van verzekering, onderhoud en gemeente zijn, stel, € 5.000 per jaar. Het restant is dus € 35.000 en dat is 7% van € 500.000. 
Dat is hetzelfde rendement als het pand van € 1 miljoen van hiervoor.

Nu kopen we nóg een pand van € 500.000 maar financieren dat volledig met het eerste pand als medeonderpand bij de bank. Die vraagt daarvoor 6% rente per jaar. Dat is € 30.000.
Het tweede pand levert dus op € 35.000 minus € 30.000 is € 5.000. De twee panden waar wij € 500.000 eigen geld in hebben zitten, leveren € 40.000 op. Dat is 8% over ons eigen geld van € 500.000!

Professionele beleggers zoals Ferax Vastgoed zoeken interessantere panden die na een verbouwing nog meer rendement opleveren.

Er zijn tal van boeken te vinden die vertellen hoe je moet investeren in vastgoed. Op Internet zijn ook artikelen en filmpjes over investeren in vastgoed te vinden. Investeren in vastgoed geeft een goed rendement. Een huis kopen en verhuren is meestal wel rendabel. Om te beginnen moet je huizen zoeken om je oriënteren in beleggen in verhuurd onroerend goed. Daarmee kom je erachter wat het gemiddeld rendement van verhuur is.

Investeren in panden met het oog op verhuur van kamers en etages beschouwen wij als een rustige belegging die elk jaar een redelijk zeker rendement geeft.

Particuliere investeerders kunnen meestal maar in een paar huizen of appartementen beleggen en die verhuren, want dan is het spaargeld geïnvesteerd.  Een paar huizen verhuren verhoogt het risico van leegstand en onderhoud of wanbetalende huurders. Met een paar huizen is dat sneller vervelend dan met veel huizen in de verhuur.

Samen investeren is de oplossing voor het probleem.

Daarom is Ferax Vastgoed opgericht. Veel particulieren investeren samen in veel huizen en appartementen om die te verhuren met beperkter risico.
Ferax Vastgoed beheert het vastgoed en verdeelt alle winst, elk jaar en bij verkoop van een pand. Wij beleggen zelf mee en hebben er dus alle belang bij om de winst te optimaliseren.

Ferax Vastgoed belegt in verhuurde woonruimte in een populair huursegment voor studenten en andere kamerbewoners. Dat is volgens ons de categorie waar altijd de grootste vraag naar zal zijn. de Beleggers die 25.000 euro of meer inleggen delen volledig mee in de winst, zowel per jaar als later bij verkoop van panden. De looptijd is 5 jaar en na verloop van die termijn wordt het geld op de obligaties terugbetaald.

Ferax investeert in grotere panden die niet meer geschikt zijn voor gezinsbewoning maar wel kamersgewijs of per etage bewoond kunnen worden. Ferax investeert in Nederland met als focus het gebied in en rond Den Haag en Leiden. Maar Ferax heeft bijvoorbeeld ook een pand in Harlingen met verhuurde kamers en studio’s.

Investeren in vastgoed ingewikkeld?

Wij helpen u op weg met de uitleg over de meest gebruikte begrippen. We hebben jarenlang ervaring in beleggen in vastgoed en zijn bekend met alle regels en begrippen.

Bent u ergens een begrip tegengekomen op onze website en weet u niet wat dit betekent? Neem dan contact met ons op, dan leggen we ’t u graag uit.

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving