Ferax Vastgoed biedt een hoog solide rendement op obligaties in vastgoed

IN STUDENTENHUISBELEGGINGEN MET FERAX VASTGOED

Investeer met hoog solide rendement in obligaties in verhuurde appartementen, kamers en studio's!

Ferax Vastgoed presenteert investeringsmogelijkheden in studentenhuisvesting. Dit biedt een hoog en stabiel rendement en is bestand tegen inflatie. Het schrijnende kamertekort maakt studentenhuisvesting een uiterst aantrekkelijke beleggingscategorie. In tegenstelling tot beleggen in aandelen, garandeert beleggen in vastgoed stabiliteit. Risicospreiding door te investeren in meerdere panden is ideaal, maar individuele beleggers vinden het vaak moeilijk om dit alleen te realiseren.

Waarom is investeren in kamerverhuurpanden zo interessant?

Waarom Ferax Vastgoed

Video afspelen

Beleggen met Ferax is met
Impact Beleggen.

Jongeren betaalbare woonruimte, u de opbrengst!

ferax vastgoed

Beleggen met een groep

Ferax heeft de oplossing bedacht. Wij brengen het vermogen van meerdere beleggers samen om gezamenlijk te investeren in meerdere verhuurde studentenhuizen. Studentenhuizen, dus panden met meerdere huurders, hebben een laag risicoprofiel. De kamers worden door de bewoners zelf opnieuw gevuld als er een weggaat en zijn dus altijd verhuurd. Vele huurders geeft een bestendige cashflow. De grote vraag naar kleinschalige woonruimte staat garant voor de bestendige verhuur, Beleggen in studentenhuisvesting heeft niet te maken met de beperkende maatregelen van de overheid.

 

100% verdeling opbrengst

Het beste van alles is dat Ferax Vastgoed de volle 100% van de opbrengst onder de beleggers verdeelt, zodat u optimaal kunt profiteren van uw investering. Dat geldt voor alle winst, zowel per jaar als bij uiteindelijke verkoop van panden. Een direct jaarlijks rendement van 5-7% is geen uitzondering in deze markt. De jaarlijkse inflatiecorrectie op de huur, de huurverhoging, doet de waarde van de panden elk jaar stijgen. Het rendement op uw belegd vermogen kan daardoor uiteindelijk 15%-20% bedragen.

U kunt nu ook deel uitmaken van dit succesverhaal. Onze Serie 4 is momenteel open voor nieuwe investeerders. Vraag vandaag nog onze prospectus aan en schrijf u in om mee te beleggen.

 

ferax vastgoed studentenhuisvestiging 100% verdeling opbrengst
ferax vastgoed Stabiliteit en risicospreiding

Stabiliteit en risicospreiding

In 7 jaar heeft Ferax Vastgoed met circa 170 investeerders een portefeuille verhuurd vastgoed opgebouwd met 340 huurders, die wonen in 29 studentenhuizen, met 226 kamers, 93 studio’s/appartementen en 3 woningen. .

De beleggingswaarde daarvan is circa 36 miljoen euro en het door beleggers bijeengebrachte vermogen nagenoeg € 17.000.000.

Beleggen in vastgoed geeft stabiliteit in tegenstelling tot beleggen in aandelen. Beleggen in meerdere panden geeft risicospreiding, maar de meeste individuele beleggers kunnen dat moeilijk alleen bereiken.

Beleggen met Ferax is met
Impact Beleggen.

Beleggen in vastgoed geeft stabiliteit in tegenstelling tot beleggen in aandelen. Beleggen in meerdere panden geeft risicospreiding, maar de meeste individuele beleggers kunnen dat moeilijk alleen bereiken.

Beleggen bij Ferax

Inflatiebestendig beleggen in verhuurd vastgoed biedt een uitstekend rendement. Huren stijgen jaarlijks met inflatie mee, waardoor vastgoed in waarde toeneemt. Ferax regelt alles en keert de volledige winst uit aan investeerders. Kamerverhuur ondervindt geen hinder van overheidsmaatregelen.

LEES MEER

Samen 100% van de winst verdelen.

Bij Ferax Vastgoed deelt u vanaf €25.000 in de winst, zowel jaarlijks als bij verkoop, zonder extra kosten. Het rendement komt vooral uit de gestage vermogensgroei door huurverhogingen. Een uniek aspect in Nederland: 100% winstdeling, zonder extra fees.

LEES MEER

Vastgoed, nu voor iedereen

Bij Ferax investeert u in panden met kamers en studio's, verhuurd aan studenten, singles en starters in steden zoals Leiden, Den Haag, Rotterdam, en meer. Uniek in Nederland, Ferax deelt 100% van de opbrengst onder investeerders, met de initiators die ook investeren.

LEES MEER

De panden van Ferax Vastgoed

Ferax verhuurt woonruimte aan studenten, singles en starters in en rondom Den Haag, Leiden, Oegstgeest, Hillegom, Leidschendam, Arnhem, Nijmegen, Reeuwijk, Harlingen en Goes.

gravin juliana van sobbenberglaan van ferax vastgoed
wolfhezenstraat van ferax vastgoed

Status panden

Ferax Vastgoed is in 7 jaar gegroeid naar een portefeuille van 142 panden en studio’s, met overwegend kamerverhuur, met 340 huurders en wij investeren gewoon door. Profiteer ook van een bestendige cashflow uit verhuur in studentenhuisvesting en belangrijker, de jaarlijkse waardestijging. Studentenhuisvesting is volgens ons de beleggingscategorie met de minste risico’s vanwege het grote kamertekort en dus hoge en blijvende vraag naar kamers.

Serie 4 is in september 2022 van start gegaan. Er zijn nu al 4 panden gekocht in Velp, met 45 kamers en 3 studio’s, één in Den Haag, met 11 kamers en in Roosendaal, 5 appartementen. Het gemiddeld aankooprendement is hier 8-9% rendement. Maar met elke huurverhoging stijgt ook de waarde van de panden. De panden in Velp zijn goedkoop ingekocht en leveren daarom al direct een vermogensgroei voor de obligatiehouders.

Serie 4 is in september 2022 van start gegaan. Er zijn nu al 4 panden gekocht in Velp, met 45 kamers en 3 studio’s, één in Den Haag, met 11 kamers en in Roosendaal, 5 appartementen. Het gemiddeld aankooprendement is hier 8-9% rendement. Maar met elke huurverhoging stijgt ook de waarde van de panden. De panden in Velp zijn goedkoop ingekocht en leveren daarom al direct een vermogensgroei voor de obligatiehouders.

ferax vastgoed

Nieuws

Het risico van beleggen in vastgoed

Bij het beleggen in vastgoed horen ook de risico’s niet onbesproken te blijven. Risicofactoren Financieringsrisico De objecten worden gefinancierd met een bancaire lening en met een obligatielening. Banken verlangen voor

Lees meer »

Netto aanvangsrendement

Wat wordt bedoeld met het netto aanvangsrendement? Netto aanvangsrendement is het bedrag van de huur minus de kosten gedeeld door de aankoopprijs van een pand. Wij kopen een pand van

Lees meer »

Investeren in onroerend goed

Wat wordt verstaan onder investeren in onroerend goed? Investeren in onroerend goed is het kopen van panden om die te verhuren. Er zijn verschillende soorten panden, woningen, kantoren, opslagloodsen etc,

Lees meer »

Dave van Helsdingen

Dave van Helsdingen (maart 1959) studeerde Sociaal- Economisch en Privaatrecht in Groningen (afgestudeerd in 1983). Vanaf 1984 werkte hij bij Jones Lang Wootton (nu Jones Lang Lasalle) in Rotterdam als makelaar in commercieel onroerend goed. Daarna als makelaar commercieel vastgoed bij Jacobus Recourt in Amsterdam en vanaf 1992 bij Nieboer Gemako in Den Haag.

vanaf 1992 bij Nieboer Gemako in Den Haag. In 1996 trad hij in dienst bij Blauwhoed als commercieel projectontwikkelaar en vervolgens in 2000 bij Cushman Wakefield als directeur van hun kantoor in Rotterdam. Vanaf 2003 was hij met als basis Wassenaar, ook zijn geboorteplaats, zelfstandig makelaar in commercieel vastgoed, investeerder in vastgoed en projectontwikkelaar. Vanaf 2017 richten wij ons volledig op Ferax Vastgoed. 

Paul Vernooijs

Paul Vernooijs (geboren in december 1958) studeerde Notarieel en Fiscaal Recht in Leiden, en startte zijn loopbaan als belastingadviseur bij De Boer en Van Keulen in Amsterdam in 1985, waarna hij in 1986 zelfstandig fiscaal en financieel adviseur werd eerste financieel planners van Nederland.

eerste financieel planners van Nederland. Zijn belangstelling voor beleggen in vastgoed leidde er al vanaf midden jaren negentig toe dat hij ook financieringen verzorgde voor vastgoedbeleggers en projectontwikkelaars waardoor hij ervaring opdeed met de beleggingsmarkt. Vanaf 2004 richtte hij zich op projectontwikkeling en transformeerde hij kantoren naar woningen, renoveerde woningen en verkocht die door en kocht diverse beleggingen aan. Na 2008 lag de nadruk van zijn werkzaamheden vanwege de toenmalige crisis in Nederland meer op fiscaal en financieel adviesterrein. Sinds 2010 was hij ondermeer actief voor vermogensbeheerders bij het opzetten van beleggingsmaatschappen in vastgoed, naast eigen activiteiten als belegger en projectontwikkelaar. Vanaf 2017 richten wij ons volledig op Ferax Vastgoed. 

Inschrijving voltooid!

Bedankt voor uw inschrijving